Hoe maak je muziek met dove kinderen?

Muziek maken met dove kinderen, hoe doe je dat?

Annemarieke Heeren en Hein Pijnenburg zijn de oprichters van Project (H)Oorsax, een initiatief waarbij muziek wordt gemaakt met dove kinderen. In dit artikel legt Annemarieke uit hoe zij bijvoorbeeld te werk gaat!

Hoe is Project (H)Oorsax ontstaan?

Project (H)Oorsax is een project van Stichting Music Hall in samenwerking met de saxofoon workshop en Logopedie Creatief. Uitvoerend docenten zijn Hein Pijnenburg (saxofoondocent) en Annemarieke Heeren (logopedist, saxofonist). Annemarieke merkte tijdens haar werk als logopedist met auditief beperkte kinderen dat muziek heel goed werd ontvangen door deze doelgroep en de saxofoon gevoeld en gehoord kon worden. Met behulp van subsidie vanuit het Cultuur Participatie Fonds, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind en het Innovatie Fonds Zorgverzekeraars werd vanaf 2008 een saxofoon workshop ontwikkeld voor kinderen met een auditieve en/of cognitieve beperking. Na financiering vanuit Stichting Kentalis is het project vanaf schooljaar 2011/2012 van start gegaan. Onze doelgroep bestaat inmiddels uit kinderen met een auditieve, visuele en/of cognitieve beperking en kinderen met specifieke taalstoornissen.

Wat kan project (H)Oorsax bieden?

We bieden 4 lessen van 30-45 minuten waarin alle leerlingen de saxofoon op hun eigen niveau kunnen ervaren. Dit varieert van voelen tot zelf leren spelen volgens een door ons ontwikkeld visueel systeem. Gedurende het project mogen de leerlingen hun saxofoon mee naar huis nemen. Aan het eind van het project geven we een spetterende presentatie voor de andere leerlingen op school en ouders. Gedurende het project gebruiken wij Nederlands en ondersteunen dit met gebaren. Indien nodig zetten wij extra visueel materiaal in.

Wat zijn de leerdoelen van Project (H)Oorsax?

Project (H)oorsax heeft vooral als doel om de leerlingen een saxofoon en muzikale ervaring op maat te bieden. We volgen het kind waardoor het verloop van de lessen niet van tevoren vast staat. Ieder kind kan muziek en saxofoon ervaren, iedereen op zijn eigen manier en niveau. Mooi neven effect is de stimulatie van allerlei ontwikkelingsgebieden zoals: hoorontwikkeling, taalontwikkeling, spraakontwikkeling, adem-stem koppeling, communicatieve ontwikkeling, aandacht, concentratie en sociaal emotionele ontwikkeling. Vooral op sociaal emotioneel vlak zien wij mooie dingen gebeuren. Kinderen laten ongeacht hun verdere beperking meer mimiek zien, krijgen zelfvertrouwen en durven te presenteren gedurende het project. Zowel kinderen als leerkrachten en begeleiders zijn trots op het resultaat. Elke les is het weer een verrassing wat zich aandient, geen beperkingen, maar oneindig veel mogelijkheden!

Lees meer op de website