Voor muziek aanbieders

Enthousiaste docenten en groepen met passie voor muziek en oog voor de mens maken het verschil. Meld je hier aan zodat nog meer (aankomende) muzikanten hun weg naar jou weten te vinden.

De voordelen van Stichting Muziek Ook Voor Jou:
Je eigen pagina op het platform voor inclusieve muziekles
Geheel gratis voor docenten en muzikanten
Netwerk en informatiebron

Gitaarles

Training en coaching

Als bevlogen docent je horizon verbreden of vaardigheden verder verbeteren? Of als betrokkenen bij iemand met een beperking met muziek willen starten? Hier vind je relevante trainingen, cursussen en zelfstudies van verschillende niveaus.

Onder Muziek in de zorg vind je cursussen gericht op het toepassen van muziek in de zorg voor ouderen of mensen met een beperking. Deze cursussen zijn voornamelijk gericht op mensen werkzaam in de zorg en begeleiding.
Onder Muziek in het onderwijs vind je cursussen voor leerkrachten in het (speciaal) onderwijs die graag met muziek aan de slag willen in hun klas of vakleerkrachten muziek die zich willen verbreden naar het speciaal onderwijs.
Onder Muziek in de vrije tijd vind je cursussen gericht op muziek maken als vrijetijdsbesteding met mensen uit de doelgroep. Muziekleraren die zich willen verbreden, kunnen hier terecht. Ook begeleiders/familieleden van mensen met een beperking of ouderen die graag samen muziek willen maken, kunnen hier tips vinden.

Het overzicht is gericht op bij- of nascholing en bevat geen algehele Bachelor of Master opleidingen in de muziek of zorg.

Muziek en beweging met ouderen – Conservatorium van Amsterdam

De cursus richt zich op kunstbeleving met en voor (kwetsbare) ouderen in onder andere verzorgingstehuizen, dagcentra en kleinschalige woongemeenschappen. Sociale verbinding staat hierbij centraal.

Door het gezamenlijk muziek maken met behulp van verschillende instrumenten en materialen, door zingen en bewegen in combinatie met diverse spelvormen, worden de ouderen gestimuleerd vanuit hun eigen fysieke en mentale mogelijkheden actief te participeren.

Vorm:     6 zaterdagen en 6 dagdelen stage
Niveau:  professionele musici en kunstenaars, en docenten Muziek, Theater en Dans


Muziek werkt zo! – Philadelphia

De methodiek Muziek werkt zo! is gebaseerd op de kracht van muziek. Hiermee leer je hoe je muziek kunt inzetten in de zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking.

Het is een praktische methode om op een laagdrempelige manier met muziek aan de slag te gaan. Uitleg en werkbladen zijn gratis beschikbaar op de website van Philadelphia. Er is ook een e-learning beschikbaar en een praktisch werkboek.

Vorm:     zelfstudie
Niveau:  geen vooropleiding vereist


Muziekagogie opleiding – Artiance Alkmaar

Muziek is een fantastisch middel in de zorg voor mensen die in het leven belemmerd worden door een mentale of fysieke beperking. Om het goed en gericht toe te kunnen passen is deskundigheid vereist, zoals brede muzikale kwaliteiten en methodische vaardigheden om muziek procesmatig en doelgericht te gebruiken.

De Opleiding Muziekagogie is bestemd voor werkers in de gezondheidszorg en welzijn die een grote affiniteit hebben met muziek en in het bezit zijn van muzikale vaardigheden.

Vorm:    twee studiejaren, dertig bijeenkomsten per jaar
Niveau:  voor werknemers in de zorg met muzikale vaardigheden


BiM werkwijze – Beleven in Muziek

‘BiM’ is een lichaamsgerichte methode met instrumentale muziek waarin een open muziek beleving bijdraagt aan de algehele ontwikkeling. BiM kan doelgericht ingezet worden voor welbevinden, ontwikkeling of groei op het gebied van emotie, sociaal, cognitief, motoriek en de zintuigen. Ook is de BiM-werkwijze een methode met aandacht voor de muzikale ontwikkeling.

De BiM-werkwijze kan individueel en in groepjes ingezet worden bij zorg-organisaties, het onderwijs of in de thuissituatie. De inhoud van het programma van de BiM-cursus is praktisch d.w.z. dat je tijdens de cursus vaardigheden ontwikkelt die je direct in je werk kunt gebruiken.

Vorm:     2-daagse cursus
Niveau:  voor medewerkers in het werkveld van mensen met een beperking of de ouderenzorg


ZOEM muziekmethode

ZOEM is een muziekmethode ontwikkeld voor iedereen die werkt met kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB). De methode helpt begeleiders/leerkrachten om muziek doelmatiger te gebruiken.

De methode bestaat uit een lessenserie, muziekvragenlijst, observatie-instrument en muziekplan. Er wordt aandacht besteed aan muziek luisteren, gebruik van de stem, bespelen van eenvoudige instrumenten, bewegen op muziek en passie voor muziek delen.

Vorm:     incompany-training voor teams die muziek willen inzetten voor hun groep of klas
Niveau:  geen vooropleiding vereist


Training zorgmedewerkers – Stichting Embrace Nederland

Embrace verzorgt laagdrempelige trainingen om muziek in te zetten in de dagelijkse zorg. De trainingen zijn speciaal ontwikkeld voor reguliere medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers. Om deel te nemen hoeven medewerkers geen muziekinstrument te kunnen bespelen.

Vorm:     op maat gemaakte trainingen voor de betreffende groep of zorglocatie
Niveau:  medewerkers in de zorg


Workshops – Stichting Music Develops

Stichting Music Develops geeft workshops en trainingen waarin het stimuleren van de ontwikkeling van mensen door gebruik te maken van muziek centraal staat. De workshops zijn gericht op medewerkers en betrokkenen in het onderwijs, ouderenzorg en gehandicaptenzorg.

Vorm:     individuele workshops en trainingsprogramma’s
Niveau:  medewerkers in het onderwijs of de zorg, en geïnteresseerden zonder specifieke achtergrond


Muziekbeleving in het speciaal onderwijs – Conservatorium van Amsterdam

Een praktische cursus gericht op muziekonderwijs aan kinderen in alle clusters van het speciaal onderwijs. De multimodale pedagogiek vormt het uitgangspunt en wordt toegepast in muziekbelevingslessen. Het doel is het muzikale interactieproces en de communicatieve vaardigheden bij kinderen met een beperking te versterken.

Vorm:     twee zaterdagen en een tussenliggende stageperiode
Niveau:  voor (muziek) docenten / therapeuten in het (speciaal) onderwijs


Voor de Klas in het Speciaal Onderwijs – KCR, Plein C en Stichting Tamino

Deze cursus helpt ervaren kunstvakdocenten om hun reguliere lessen in te kunnen zetten voor het speciaal onderwijs. In de cursus leer je alles over de verschillende doelgroepen binnen het speciaal onderwijs, de vaardigheden die je daarvoor nodig hebt en hoe je een lessenserie kan ontwerpen.

Vorm:     6 bijeenkomsten en 3 stagelessen, ondersteund met zelfstudie
Niveau:  voor ervaren docenten muziek


Workshops muziekonderwijs – Meer Muziek in de Klas

Meer Muziek in de Klas biedt gratis workshops muziekonderwijs aan voor leerkrachten basisonderwijs. Tijdens deze laagdrempelige workshops voor groepsleerkrachten krijg je tips en trucs zodat je direct met muziek in je klas aan de slag kunt gaan. De workshops worden georganiseerd in samenwerking met de pabo’s en conservatoria.

Vorm:     workshop
Niveau:  voor leerkrachten zonder ervaring en separaat voor vakleerkrachten muziek


Muziek als Vak – Koninklijk Conservatorium Den Haag

Een praktische en theoretische cursus over muziekonderwijs gebaseerd op de uitgangspunten van Kodály: leren zingen, lezen, schrijven en begrijpen van muziek voor álle kinderen.

De cursus is gericht op basisschoolleerkrachten met interesse voor muziekonderwijs, musici met belangstelling voor groepsonderwijs, en muziekdocenten en vakleerkrachten die hun deskundigheid willen vergroten

Vorm:     éénjarige cursus van 8 zaterdagen en 2 weekends
Niveau:  muzikale of pedagogische achtergrond nodig


Starttips voor begeleiders en muziekprofessionals – Jostiband

Wil je muziek maken met mensen met een beperking? Op deze site kun je direct aan de slag. Voor muziekdocenten, -agogen, maar ook voor muzikale families, vrienden, begeleiders en vrijwilligers van mensen met een beperking.

De site biedt begeleiding om direct met muziek aan de slag te gaan met behulp van meespeelvideo’s en video-muzieklessen met kleurenmuziek. De site biedt ook  ondersteuning aan begeleiders en muziekprofessionals die graag iemand met een beperking willen ondersteunen. Voor hen is er een online introductie over kleurenmuziek en zijn er materialen te bestellen in de webshop. Tot slot zijn er tips voor muziekverenigingen die graag een G-orkest willen beginnen.

Vorm:     online informatie, tips en instructievideo’s
Niveau:  voor iedereen


Projectplan voor een inclusieve muziekvereniging – Music Unlimited

Music Unlimited is het landelijke vervolg van het initiatief Slag & Vlag van CGN en Philadelphia om meer inclusieve muziekverenigingen te hebben. Verenigingen waarbij ook mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking zich kunnen aansluiten.

Er zijn onder het programma al 30 muziekverenigingen geholpen met het starten van een aparte Slag & Vlag groep voor mensen met een beperking. Het projectplan beschrijft ideeën en opties om te starten met een Slag & Vlag groep. Ook is er meer informatie te vinden op Music unlimited – KNMO Kennisbank.

Vorm:     online informatie en stappenplan
Niveau:  voor muziekverenigingen


Multi-kleur muzieksysteem – Stichting Kleurmuziek

Ontdek zelf dat je muziek kunt spelen zonder dat je noten kan lezen.

De Stichting Kleurmuziek beschikt met meer dan 2000 liedjes over de grootste collectie kleurmuziek ter wereld. Op de website staat uitleg en kun je kleurmuziek downloaden. Er zijn ook aparte materialen en instructies voor muziekdocenten die les in kleurmuziek willen geven.

Vorm:     online collectie kleurmuziek
Niveau:  voor iedereen


Aangepaste instrumenten en ondersteuning – My Breath My Music

Mensen met een zware lichamelijke handicap de mogelijkheid bieden tot het maken van muziek, onder andere door middel van zelf ontwikkelde elektronische instrumenten.

Stichting My Breath My Music ontwikkelt aangepaste instrumenten, geeft ze in bruikleen, adviseert erover, en biedt tal van tips, aangepaste methodes en muziek, instructievideo’s en digitale workshops aan.

Vorm:    online en offline inspiratiebron van mogelijkheden
Niveau:  voor iedereen


Advies en Coaching op maat – Art-Mobile

Muziekleraren die graag willen gaan werken met mensen met een beperking, kunnen hier terecht voor individuele coaching. Vragen over het lesgeven en methodes worden deskundig begeleid door ervaringsdeskundige Eric Schulp.

Eric is in 1985 afgestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium en heeft zich vanaf 1995 gespecialiseerd in het lesgeven aan mensen met een beperking. Hij heeft verschillende methodes om mensen met plezier muziek te laten maken of te beleven, en weet hoe je op diverse manieren je stijl van lesgeven geheel aan de leerling aan kunt passen.


Online cursus Piano Leraar – The Royal Conservatory (Canada)

Een online cursus tot piano leraar door het 130 jaar oude Royal Conservatory uit Toronto, waarin je de pedagogische vaardigheden ontwikkeld om les te geven. De cursus is beschikbaar voor 3 niveaus: elementary, intermediate en advanced. 

Een cursus duurt 10 weken en vereist 4 tot 6 uur studie per week.

Vorm:     online cursus met facilitator, groepsdiscussie met mede-participanten, en lesboeken
Niveau:  voor muzikanten die les willen gaan geven