Yanou Cantineau

MUZIEKLES OP MAAT

Voor kinderen en jongeren die niet mee kunnen komen bij reguliere muzieklessen of net iets meer nodig hebben dan enkel pianoles biedt Muziekpraktijk Yanou Cantineau muziekles op maat aan.

Muziekles op maat is passend bij kinderen/jongeren met:

 • AD(H)D
 • Autisme
 • Concentratieproblemen en leerproblematiek
 • Ontwikkelingsachterstand
 • Gedragsproblemen
 • Faalangst
 • Onzekerheid / laag zelfbeeld
 • Gedragsproblemen

De muziekles op maat wordt gegeven vanuit de visie dat het kind / jongere zowel krachten als uitdagingen heeft. In de muziekles op maat wordt altijd uitgegaan van de kracht, de mogelijkheden en de interesses van het kind / de jongere. Op die manier kan wordt er ook gewerkt aan een vertrouwensband. Vervolgens kan er via de muziek ook aan andere doelen gewerkt worden.

Aan welke doelen kan er gewerkt worden binnen de muziekles op maat?

 • Verbeteren van de concentratie
 • Verbeteren van het zelfbeeld
 • Vergroten van het zelfvertrouwen
 • Ontwikkeling van sociale vaardigheden
 • Emotieregulatie
 • Omgaan met grenzen, grenzen aangeven
 • Structurering
 • Ontspanning

Binnen de lessen staat het muzikale spel en het speelplezier centraal. Samen met het kind worden de verschillende aspecten van de muziek ontdekt. Binnen het muzikale spel wordt er aan verschillende doelen gewerkt.

Voor meer informatie, tarieven of een vrijblijvende kennismaking, neem contact op via mail: info@muziekpraktijk.com