Ton Beljon

Beljon Music Service

Muziek activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking.

Samen met de client, ouders en/of verwanten gaan we proberen er achter te komen welke vorm het best past bij zijn of haar beleving:

  • muzikale activiteiten, gericht op het samen muziek maken: muziekspelletjes in de kring, of het spelen in een orkestje;
  • orthoagogische muziekbeoefening, gericht op het stimuleren van individuele groei: het trainen van de waarneming, het geheugen, de aandacht, de motoriek en sociale vaardigheden met behulp van muziek;
  • muziektherapie, gericht op het opheffen of verminderen van psychische moeilijkheden, conflicten en stoornissen, met behulp van muziek;
  • muziekonderwijs, gericht op het stimuleren en bevorderen van de muzikale ontwikkeling.