Patrick Meuldijk

‘bim’ staat voor ‘beleven in muziek’. Het is een manier van werken met muziekbeleving in de zorg en het onderwijs of in de thuissituatie voor kinderen en volwassenen met meervoudige beperkingen of ernstig meervoudige beperkingen.

Het uitgangspunt in deze werkwijze is dat het kind of de volwassene de muziek tijdens de muziekactiviteiten op het lichaam ervaart. De begeleider van de muziekactiviteit vertaalt een klankeigenschap die in de muziek te horen is – zoals bijvoorbeeld sterk–zacht of vlug–langzaam – direct in een aanraking op het lichaam van het kind of de volwassene. Hierbij gebruikt hij verschillende materialen of zijn handen. De manier waarop de begeleider het materiaal of zijn handen gebruikt, is afgestemd op de gekozen klankeigenschap en de sfeer van het muziekstuk.

bim in de praktijk
De bim-werkwijze is bedoeld voor professionals op de werkvloer die in de zorg, de thuissituatie en het onderwijs werken met meervoudig beperkte – en ernstig meervoudig beperkte kinderen en volwassenen zoals activiteitenbegeleiders, groepsleiding, ouders, groepsleerkrachten, klassenassistenten, muziektherapeuten, vakdocenten muziek.
Door het volgen van de cursus kan de bim-werkwijze ook door jou toegepast worden.