Jessica van der Tol

Jessica is muziektherapeute en pianodocent.

Ik geef les aan kinderen binnen het Autistisch spectrum/ ADHD/ Down Syndroom.

Mijn lesmethode pas ik volledig aan op het kind waarmee ik werk. Op dit moment gebruik ik bijvoorbeeld bij één van mijn leerlingen een kleurenmethode en bij andere leerlingen spelen we vooral op het gehoor. Ik kijk vooral naar wat een leerling aankan en op welke manier hij/zij het fijnst werkt. Noten lezen is dus vooral geen must.

Als muziektherapeut heb ik vooral geleerd te kijken naar buitenmuzikale doelen zoals aandacht en motoriek, maar tijdens het pianospelen gaat het om het plezier!