BuurtBand Bergen

De BuurtBand is een groot, divers, vrolijk & toegankelijk muziekparticipatieproject op buurtlocaties. Het heeft 2 doelgroepen: iedereen uit de buurt en kwetsbare mensen, waaronder mensen met een verstandelijke beperking. Samen vormen zij veelkleurige, divers samengestelde buurtorkesten op openbare buurtlocaties.

Er wordt gespeeld op opvallende en laagdrempelige instrumenten van Fort van de Verbeelding als stoere Batphones (grote gestemde pvc-buizen), Bas Batphones en ritmische schellenbomen. Aan de BuurtBand kan door veel mensen worden deelgenomen. Muzikale ervaring is niet nodig maar mensen die al een instrument spelen en meenemen zijn ook zeer welkom.

De BuurtBand repeteert iedere dinsdag en jij bent van harte welkom om te kijken of mee te doen.
BuurtBand Bergen is een samenwerking met De Haemstede – Magentazorg.

Over Fort van de Verbeelding

Fort van de Verbeelding houdt even veel van mensen als van muziek. Muziek is een prachtig middel om mensen samen iets te laten beleven. Muziek genereert emotie. Muziek bindt. Fort van de Verbeelding maakt met laagdrempelige zelfontworpen Fort-instrumenten orkesten met een eigen identiteit. Iedereen doet mee. Zij die nooit muziek maken, muziekamateurs en profs. Dat alles komt samen op schoolpleinen, ouderen-zorglocaties en andere plekken in het land.