Fluisterzacht en haarzuiver, Dirk Monsma

Hoe staat het met de kunsteducatie voor kinderen die op het speciaal onderwijs zijn aangewezen? Wordt er veel gedaan aan muziek, dans, beeldende kunst en verhalen? Wat zijn de ervaringen? Ik trok het hele land door, bezocht scholen die een voortrekkersrol vervullen en sprak met kinderen, ouders, kunstdocenten en deskundigen. Ons land is rijk aan gemotiveerde mensen die ervan overtuigd zijn, terecht, dat kunsteducatie nu juist voor kinderen met een beperking een enorme verrijking is. Een boek voor iedereen die de kunst en het speciaal onderwijs een warm hart toedraagt.

Dirk Monsma schreef zijn boek:

Fluisterzacht en haarzuiver, de betekenis van kunstonderwijs voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften (2017)

Uitgever: Lemniscaat, Rotterdam. Prijs: 19,95 ISBN 9789047708025

http://www.dirkmonsma.nl