VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking

Het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking in het kort uitgelegd

De Verenigde Naties

Bijna alle landen van de wereld werken samen in de Verenigde Naties (VN). De VN legt regels vast in verdragen, zeg maar, internationale wetten.

Het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking

De VN heeft op 13 december 2006 een verdrag gemaakt voor de rechten van mensen met een beperking. In dit verdrag hebben de landen van de VN afgesproken dat mensen met een beperking net als iedereen recht hebben op een goed leven en gewoon meedoen. De landen
zeggen in het verdrag dat mensen allemaal verschillend zijn en toch gelijkwaardig. Niemand is beter of slechter.

Nederland ver achter bij andere landen

In de wereld zijn er al 146 landen die het verdrag ondertekend hebben en al 88 landen die het verdrag geratificeerd hebben, waaronder de meeste Europese landen. Een ander woord voor ratificeren is bekrachtigen. Als een land het verdrag ratificeert moet het land ook echt met het verdrag aan de slag gaan. Van de landen die het nog niet ratificeerden, zijn de meeste landen wel bezig met het voorbereiden van de echte uitvoering van het verdrag. Er zijn maar een paar landen die nog weinig tot niets hebben ondernomen, waaronder Nederland.
Nederland heeft het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking in 2007 ondertekend. Zodra het verdrag door de Nederlandse regering is bekrachtigd, moet ook Nederland er voor zorgen datde rechten voor mensen met een beperking daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Wat moet Nederland doen?

Mensen met een beperking zijn gewone burgers, die net als iedereen meedoen in de samenleving. Iedereen zegt dat. Toch zie je dat dit niet gebeurt. Ga zelf maar eens na, hoe moeilijk het nu is voor mensen met een beperking om gewoon mee te doen op school, om werk te vinden, een huis, hobby’s uit te voeren, te reizen etc. Ook in Nederland kunnen we er voor zorgen dat iedereen wel gewoon mee kan doen en overal welkom is. Dat gaat op drie manieren:

1. Wetten en regels moeten zo veranderd worden dat die voldoen aan het VN-verdrag en mensen met een beperking gelijke rechten geven.
2. Gemeenten, organisaties voor zorg en welzijn, bedrijven en scholen moeten zelf ook iets aan hun regels veranderen om te zorgen dat ieder mee kan doen en welkom is.
3. Mensen met een beperking moeten bovendien zelf hun stem en hun verhaal laten horen om duidelijk te maken waarom het VN verdrag zo belangrijk is en wat er nodig.

Coalitie voor Inclusie

De Coalitie voor Inclusie www.coalitievoorinclusie.nl wil dat Nederland de gelijke rechten van
mensen met een beperking waar gaat maken en er actief mee aan de slag gaat. Daarom
organiseert zij diverse activiteiten om het waarmaken van dit VN-verdrag aan de orde te
stellen. De Coalitie voor Inclusie is een samenwerking van een grote groep maatschappelijk
betrokken mensen en organisaties.

Kijk ook verder op www.vnverdragwaarmaken.nl