Info

Muziek ook voor Jou stelt zich het onderstaande ten doel;

  1. Het bevorderen van ontwikkelingen die het mogelijk maken dat mensen met een beperking het reguliere muziekonderwijs en aanbod van muziekscholen en centra voor kunstzinnige vorming kunnen volgen.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


  • Initiatiefnemer: Eric Schulp