Hermien Rondeel

Groepsverband : samenspel, sociale interactie en plezier in muziekmaken staat voorop Individueel: keyboardles: keyboard leren spelen met behulp van kleurennotatiesysteem. Knipkaart van 10 lessen is mogelijk. Individueel vraaggericht aanbod in groepsverband of individueel. U kunt contact opnemen met Pier K en vragen naar de mogelijkheden.