Meldingen

Hieronder staan enkele meldingen van de site.

Applicatie:
Dit bericht is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De inhoud ervan kan daarom niet meer kloppen en verwijzingen naar andere sites werken misschien niet meer.

Nieuws

Het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking

Geplaatst door Eric Schulp
05 september 2011 om 16:06
Laatst gewijzigd: 05 september 2011 om 16:21
2277 keer bekeken
Geen reacties

Het VN-verdrag
voor rechten van mensen
met een beperking
in het kort uitgelegd

De Verenigde Naties
Bijna alle landen van de wereld werken samen in de Verenigde Naties (VN). De VN legt regels
vast in verdragen, zeg maar, internationale wetten.
Het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking
De VN heeft op 13 december 2006 een verdrag gemaakt voor de rechten van mensen met een
beperking. In dit verdrag hebben de landen van de VN afgesproken dat mensen met een
beperking net als iedereen recht hebben op een goed leven en gewoon meedoen. De landen
zeggen in het verdrag dat mensen allemaal verschillend zijn en toch gelijkwaardig. Niemand is
beter of slechter.
Nederland ver achter bij andere landen
In de wereld zijn er al 146 landen die het verdrag ondertekend hebben en al 88 landen die het
verdrag geratificeerd hebben, waaronder de meeste Europese landen. Een ander woord voor
ratificeren is bekrachtigen. Als een land het verdrag ratificeert moet het land ook echt met het
verdrag aan de slag gaan. Van de landen die het nog niet ratificeerden, zijn de meeste landen
wel bezig met het voorbereiden van de echte uitvoering van het verdrag. Er zijn maar een paar
landen die nog weinig tot niets hebben ondernomen, waaronder Nederland. Nederland heeft
het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking in 2007 ondertekend. Zodra het
verdrag door de Nederlandse regering is bekrachtigd, moet ook Nederland er voor zorgen dat
de rechten voor mensen met een beperking daadwerkelijk worden uitgevoerd.
Wat moet Nederland doen?
Mensen met een beperking zijn gewone burgers, die net als iedereen meedoen in de
samenleving. Iedereen zegt dat. Toch zie je dat dit niet gebeurt. Ga zelf maar eens na, hoe
moeilijk het nu is voor mensen met een beperking om gewoon mee te doen op school, om
werk te vinden, een huis, hobby’s uit te voeren, te reizen etc. Ook in Nederland kunnen we er
voor zorgen dat iedereen wel gewoon mee kan doen en overal welkom is. Dat gaat op drie
manieren:
1. Wetten en regels moeten zo veranderd worden dat die voldoen aan het VN-verdrag en
mensen met een beperking gelijke rechten geven.
2. Gemeenten, organisaties voor zorg en welzijn, bedrijven en scholen moeten zelf ook iets
aan hun regels veranderen om te zorgen dat ieder mee kan doen en welkom is.
3. Mensen met een beperking moeten bovendien zelf hun stem en hun verhaal laten horen om
duidelijk te maken waarom het VN verdrag zo belangrijk is en wat er nodig.
Coalitie voor Inclusie
De Coalitie voor Inclusie www.coalitievoorinclusie.nl wil dat Nederland de gelijke rechten van
mensen met een beperking waar gaat maken en er actief mee aan de slag gaat. Daarom
organiseert zij diverse activiteiten om het waarmaken van dit VN-verdrag aan de orde te
stellen. De Coalitie voor Inclusie is een samenwerking van een grote groep maatschappelijk
betrokken mensen en organisaties. Kijk ook verder op www.vnverdragwaarmaken.nl